Svensk blogg

Säkerhet i praktiken

Jag arbetar dagligen med elsäkerhets relaterade frågor på ett stort företag som tillhandahåller drift och service avtal gentemot fastighetsägare runtom Svea rike. Uppgifterna är varierande och minst sagt spännande och huvudmålet är att alla våra medarbetare ska arbeta säkert genom att följa rådande bransch praxis gällande skötsel av elanläggningar, interna som externa och där visionen är noll elolyckor inklusive strömgenomgång och ljusbågor.

Det svåra är inte att upprätta interna elsäkerhetstutiner eller att utbilda medarbetarna internt och externt, utan det svåra ligger i själva efterlevnaden utav dessa och som på engelska brukar kallas för compliance.

Dem flesta vill jag påstå följer rådande lagar och regler och innehar ett högt säkerhetstänk även i praktiken, dock vill jag tillägga att detta är i förutsättning att normala omständigheter råder och att stressfaktorn ej är av påtaglig och störande nivå för det är då genvägarna skapas till olyckslandet.

Det mest effektiva är att skapa en god säkerhetskultur inom företaget där alla påminner varandra om riskerna och där man vågar säga ifrån utifall någon tenderar till att vilja införa machokultur istället. För ibland kan det vara oerhört frestande att ta den där lilla genvägen och detta baseras oftast på sannolikhetslogiken. Innan påbörjande av ett elarbete skall en riskbedömning genomföras, och det kan ju vara så att man utfört en sådan men gjort bedömningen att riskkällan innehar låg till försumbar sannolikhet för inträffande medans konsekvensnsen om det skulle inträffa kan innebära dödligt utfall, är det fullt möjligt att den som är under påtaglig stress ändå är villig att ta den risken iallafall.

Säkerhet i praktiken fastställs genom att ha en hög kollektiv säkerhetsmedvetenhet, för vi alla behöver bli påminda om riskerna.

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close